Ocak 3, 2021 In Hizmetlerimiz, Sirkülerimiz

Katma Değer Vergisi İadesi

 Katma Değer Vergisi Kanunu 1984 yılında TBMM tarafından kabul edilerek 3065 sayılı Kanun ile 01.01.1985 yılında yürürlüğe girmiştir. KDV uygulamalarının temeli tüketicilerden tahsil edilen KDV’nin satıcı   tarafından devlete vergi olarak ödenmesine dayanır.Satıcının satışları üzerinden…

READ MORE
Ocak 3, 2021 In Hizmetlerimiz, Sirkülerimiz

Bağımsız Dış Denetim Hizmetleri

  Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’na uygun bağımsız denetim  Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun bağımsız denetim  ABD’de kabul görmüş Muhasebe ve Raporlama Standartlarına (US GAAP) uygun bağımsız denetim  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) mevzuatına uygun…

READ MORE
Ocak 3, 2021 In Hizmetlerimiz, Sirkülerimiz

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Hizmetleri

DOLAYSIZ VERGİLER Kurumlar Vergisi Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler Gelir Vergisi Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler DOLAYLI VERGİLER Katma Değer Vergisi İade hakkı…

READ MORE
Ocak 3, 2021 In Hizmetlerimiz, Sirkülerimiz

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİ KARARI

Karar Tarihi : 26/8/2014 Karar No      : 1876 1- İş, kadro ve ihtiyaç durumu gözetilerek bir başkan ile yeteri kadar üye görevlendirilmek üzere Adana’da 1-2, Ankara’da 1-12, Ankara Batı’da 1, Antalya’da 1-3, Bakırköy’de 1-7, Bursa’da 1-2, Denizli’de 1, Eskişehir’de 1, Gaziantep’te 1, İstanbul’da 1-18, İstanbul Anadolu’da…

READ MORE
Mart 20, 2019 In Hizmetlerimiz, Sirkülerimiz

Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

 Sürekli vergi danışmanlığı  Uluslararası vergi planlamasına yönelik hizmetler  Yurt dışında iş yapan T.C. kişi ve kurumlarının vergi, danışmanlık, şirket kuruluşu vb. faaliyetlerinin takibi  Yabancı uyruklu yatırımcılar için Türkiye’de gerekli tüm belge ve izinlerin temini ve…

READ MORE