Ocak 3, 2021 In Hizmetlerimiz

Bağımsız Dış Denetim Hizmetleri

  Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’na uygun bağımsız denetim
  Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun bağımsız denetim
  ABD’de kabul görmüş Muhasebe ve Raporlama Standartlarına (US GAAP) uygun bağımsız denetim
  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) mevzuatına uygun bağımsız denetim
  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mevzuatına uygun bağımsız denetim
  Hazine Müsteşarlığı Sigorta ve Reasürans mevzuatına uygun bağımsız denetim
  Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma ve ilişkili kuruluşların Türkiye’deki iştiraklerinin bağımsız denetimi
  Özel denetime yönelik bağımsız dış denetim çalışmaları ve raporlarının hazırlanması
  Uluslararası İç Denetim Standartlarına uygun denetim ve risk değerlendirmesi
  İç kontrol sistemlerinin kurulması veya mevcut sistemin gözden geçirilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve hazırlanan raporlar kapsamında sistem işlerliğinin sürekli denetime tabi tutulması.