Mart 20, 2019 In Hizmetlerimiz

Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

 Sürekli vergi danışmanlığı
 Uluslararası vergi planlamasına yönelik hizmetler
 Yurt dışında iş yapan T.C. kişi ve kurumlarının vergi, danışmanlık, şirket kuruluşu vb. faaliyetlerinin takibi
 Yabancı uyruklu yatırımcılar için Türkiye’de gerekli tüm belge ve izinlerin temini ve takibi
 KDV planlaması ve yurtiçi/yurtdışı KDV iadesi işlemleri
 Yapılacak Uluslararası sözleşmelerin lisans, royalti, teknik servis, gider paylaşımı, bayilik sözleşmeleri, hisse devir sözleşmeleri vb. Vergisel yükümlülükler açısından analizi ve değerlendirilmesi.