Ocak 3, 2021 In Hizmetlerimiz

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Hizmetleri

DOLAYSIZ VERGİLER

 • Kurumlar Vergisi
 • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler
 • Gelir Vergisi
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler

DOLAYLI VERGİLER

 • Katma Değer Vergisi
 • İade hakkı doğuran işlem ve belgeler
 • İhracat istisnasından kaynaklanan
 • İndirimli orandan kaynaklanan
 • Dahilde İşleme İzin Belgesine göre yapılan KDV tecil- terkin işlemleri tasdiki
 • Gümrük Beyanname tasdiki (Tam tasdik sözleşmesine bağlı olarak)
 • Özel Tüketim Vergisi
 • Özel Tüketim Vergisi sıfırlanmamış deniz yakıtı tasdik raporu
 • Özel Tüketim Vergisi üretim tecil-terkin raporu
 • Özel Tüketim Vergisi iade ve mahsup işlemleri
 • Biyoetanol üretim tasdik raporu
 • Harmanlayıcılara ait biyoetanollü benzin faaliyet tasdik raporu
 • İhraç malı taşıyan araçlara motorin teslimlerinde özel tüketim vergisi istisnasına ilişkin faaliyet tasdik raporu

MALİ MEVZUATTA YERALAN TEŞVİK, İNDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER

 • Yatırım indirimi
 • Eğitim, spor ve sağlık yatırımlarından elde edilen kazanç istisnası
 • Dernek, Tesis, Vakıf ve Kooperatiflere muafiyet tanınması
 • Türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumunca yapılan Ar-Ge yardımları destekleme işlemleri
 • Gelir ve Kurumlar Vergisi indirimi tasdik raporu (Olağanüstü hal)

ÖZEL AMAÇLI RAPORLAR

 • Kredilere ilişkin tespit işlemleri (Bankalar Kanunu’na göre)
 • Organize sanayi bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi
 • Öz kaynakların sermayeye ilavesine ilişkin raporlar
 • SSK ilişiksizlik belgesi için yapılan incelemeye ait rapor
 • 3984 Sayılı radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları hakkında kanun uyarınca radyo ve televizyon üst kurulu paylarının ödenmesi işlemleri